Bản tin thị trường / Nhận định hàng ngày

Nhận định thị trường 18/05/2022: Phiên test lại cung cầu?
09:28, 18/05/2022
Phiên nay thị trường diễn biến chung là tăng điểm trong phiên có nhịp rung lắc và giảm có thể làm thị trường đỏ nhưng sau đó dần hồi phục và duy trì sắc xanh. Thanh khoản vẫn ở mức trung bình.
Nhận định thị trường 17/05/2022: Mốc 1150 liệu có trụ được?
09:30, 17/05/2022
Phiên nay diễn biến chung thiên về đi ngang đầu phiên trong phiên có nhiều đợt rung lắc nhưng dần lấy được sắc xanh ở trong phiên. Kết phiên với thanh khoản thấp thị trường đi ngang.
Nhận định thị trường 16/05/2022: Mốc 1200 lực bật hồi mạnh ở nhiều nhóm mã
09:25, 16/05/2022
Phiên nay thị trường có xu hướng đi ngang đầu phiên, trong phiên xuất hiện lực hồi và tăng điểm dần mặc dù có rung lắc nhất định nhưng thiên về 1 phiên tăng điểm với lực cầu duy trì
Nhận định thị trường 06/05/2022: Vùng hỗ trợ 1300-1320
08:28, 06/05/2022
Phiên nay thị trường với diễn biến chung là giao dịch trong biên độ rộng, đầu phiên giảm điểm và trong phiên tiếp tục là các diễn biến rung lắc giảm điểm mạnh và có yếu tố chậm dần vào cuối phiên. Kết phiên thanh khoản vẫn yếu nhưng tăng nhẹ so với phiên trước.

Nhận định thị trường 22/04/2022: Thị trường hồi Bull trap?
09:36, 22/04/2022
Phiên nay thị trường có lực bật hồi, trong phiên có rung lắc tuy nhiên vẫn xuất hiện các yếu tố giảm điểm nhất định ở một số nhóm mã yếu. Về xu hướng cuối phiên vẫn duy trì được sắc xanh nhưng thanh khoản chung không cao mà thiên về ở mức trung bình.
Nhận định thị trường 21/04/2022: Chỉ số VN-Index liệu đã đủ để hồi?
09:33, 21/04/2022
Với phiên giao dịch phái sinh hôm nay, xu hướng sẽ có nhiều bất ngờ, lực bán đầu phiên dần chậm lại và có yếu tố hồi phục trong phiên. Lực cầu xuất hiện ở nhiều nhóm mã nhưng yếu tố rung lắc và giải chấp margin vẫn xuất hiện vào cuối phiên.
Nhận định thị trường 20/04/2022: Hỗ trợ quanh mốc 1400 liệu có bị phá vỡ?
09:45, 20/04/2022
Phiên nay thị trường vẫn sẽ có yếu tố rung lắc quanh mốc hỗ trợ ngắn hạn 1400 điểm. Viễ leo được vùng hỗ trợ này hay không sẽ quyết định yếu tố thủng nền. Trong phiên có hồi nhưng áp lực bán vẫn tăng cao.
Xem thêm