Phân tích và định giá cổ phiếu / Phân tích cổ phiếu của các công ty chứng khoán

Chiến lược thị trường Tháng 5 năm 2022 - Đã tới thời điểm giải ngân?
10:52, 04/05/2022
Chúng tôi nhận thấy một số yếu tố hỗ trợ thị trường trong tháng 5. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số lo ngại về thị trường
Chiến lược thị trường Tháng 4 năm 2022
11:02, 05/04/2022
Sau cơn mưa trời lại sáng...
TỔNG CTCP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVS) - Đà tăng giá cổ phiếu được hỗ trợ bởi giá dầu
03:04, 15/03/2022
Khuyến nghị Trung Lập với giá mục tiêu 42.000 đ/cp
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC: HOSE)-Triển vọng lợi nhuận năm 2022 tăng cao nhờ giá phốt pho vàng
03:17, 08/03/2022
Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DGC, nhưng nâng giá mục tiêu đáng kể lên 214.000 đồng/cp (từ 190.000 đồng/cp) – tổng mức sinh lời là 30%

CTCP BAMBOO CAPITAL (BCG)-Lợi nhuận tiếp tục bứt phá trong năm 2022
02:40, 08/03/2022
Nâng đánh giá lên Khả quan với giá mục tiêu 29.600 đồng/cp
Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) - Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022 nhờ giá dầu tăng mạnh và sản lượng tốt
03:46, 07/03/2022
Chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm của cổ phiếu BSR từ 28.000 đồng/cp lên 32.500 đồng/cp
Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH: HOSE) - Triển vọng lợi nhuận cao hơn với giá cước vận tải duy trì ở mức cao đến năm 2023
03:45, 04/03/2022
Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HAH, với giá mục tiêu 1 năm điều chỉnh là 106.000 đồng/cổ phiếu (P/E mục tiêu không đổi là 7x), tiềm năng tăng giá là 28%
Xem thêm