Phân tích và đinh giá cổ phiếu

CTCP Vận tải & xếp dỡ Hải An (HAH) - Báo cáo KQKD
12:00, 05/02/2024
KQKD năm 2023 giảm 53,2% svck xuống 384,9 tỷ đồng như dự báo, đạt 97,6% dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu 46.100 đồng/cp khi KQKD phù hợp sv dự phóng cả năm của chúng tôi.
CTCP ĐT thế giới di động (MWG) - Báo cáo KQKD
12:00, 05/02/2024
KQKD năm 2023 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi do LN ròng chỉ hoàn thành 41,0% dự phóng cả năm. Chúng tôi nhận thấy áp lực giảm giá mục tiêu 48.500đ/cp, sẽ được chúng tôi cập nhật trong các báo cáo tiếp theo.
NHTM Cổ phần Công Thương Việt Nam - CTG - Báo cáo KQKD
12:00, 05/02/2024
 Lợi nhuận ròng cả năm 2023 tăng 18,3% svck xuống 19.992 tỷ đồng, hoàn thành 107% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng chưa có áp lực đáng kể nào lên giá mục tiêu hiện tại 34.200 đồng; dựa trên mức tăng trưởng phù hợp với ước tính hiện tại của chúng tôi.
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP - GAS - Báo cáo KQKD
12:00, 05/02/2024
LN ròng năm 2023 hoàn thành 96,1% dự phóng cả năm của chúng tôi. ➢ Chúng tôi nhận thấy áp lực giảm giá mục tiêu là 98.300 đồng/cổ phiếu và sẽ được chúng tôi cập nhật trong báo cáo tiếp theo.

Gemadept (GMD) - Cáo cáo KQKD
12:00, 05/02/2024
Trong năm 2023, LN ròng tăng lên 2.221,6 tỷ đồng, đạt 105,0% sv dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu 81.000 đồng/cp khi KQKD Q4/23 phù hợp với kỳ vọng trước đó.
CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) - Sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới
10:33, 28/12/2023
Chúng tôi khuyến nghị Khả quan với định giá lần đầu 79.300 đồng/CP
Báo cáo cập nhật - Tổng Công ty IDICO (IDC)
12:00, 27/12/2023
Chúng tôi hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống Trung lập với tiềm năng tăng giá 3,7% cũng với tỷ suất cổ tức 5,9%.
Xem thêm