Phân tích và đinh giá cổ phiếu

Báo cáo phân tích kĩ thuật - CTCP Đầu tư Nam Long (NLG)
12:00, 13/03/2024
NLG xây dựng nền vững chắc cho nhịp tăng mới.
Báo cáo cập nhật doanh nghiệp - CTCP Công trình Viettel (CTR)
12:00, 13/03/2024
CTR kỳ vọng tăng trưởng nhờ thương mại hóa mạng 5G
Báo cáo phân tích kĩ thuật - CTCP Xây dựng Coteccons (CTD)
12:00, 13/03/2024
CTD vượt kháng cự thành công – bắt đầu nhịp tăng mới
CTCP Vận tải & xếp dỡ Hải An (HAH) - Báo cáo KQKD
12:00, 05/02/2024
KQKD năm 2023 giảm 53,2% svck xuống 384,9 tỷ đồng như dự báo, đạt 97,6% dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu 46.100 đồng/cp khi KQKD phù hợp sv dự phóng cả năm của chúng tôi.

CTCP ĐT thế giới di động (MWG) - Báo cáo KQKD
12:00, 05/02/2024
KQKD năm 2023 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi do LN ròng chỉ hoàn thành 41,0% dự phóng cả năm. Chúng tôi nhận thấy áp lực giảm giá mục tiêu 48.500đ/cp, sẽ được chúng tôi cập nhật trong các báo cáo tiếp theo.
NHTM Cổ phần Công Thương Việt Nam - CTG - Báo cáo KQKD
12:00, 05/02/2024
 Lợi nhuận ròng cả năm 2023 tăng 18,3% svck xuống 19.992 tỷ đồng, hoàn thành 107% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng chưa có áp lực đáng kể nào lên giá mục tiêu hiện tại 34.200 đồng; dựa trên mức tăng trưởng phù hợp với ước tính hiện tại của chúng tôi.
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP - GAS - Báo cáo KQKD
12:00, 05/02/2024
LN ròng năm 2023 hoàn thành 96,1% dự phóng cả năm của chúng tôi. ➢ Chúng tôi nhận thấy áp lực giảm giá mục tiêu là 98.300 đồng/cổ phiếu và sẽ được chúng tôi cập nhật trong báo cáo tiếp theo.
Xem thêm